Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
De nieuwe morgen. Impressionisme, symbolisme en expressionisme in Vlaanderen Piet Boyens 27/11/2018
Arenberg. Portret van een familie, verhaal van een verzameling Mark Derez, Soetkin Vanhauwaert en Anne Verbrugge (red.) 27/11/2018
Lucebert. Biografie Wim Hazeu 27/11/2018
Terug naar Neerpelt Lieve Joris 27/11/2018
Patricia Peter Terrin 27/11/2018
Hoe mijn vader werd verwekt Bart Meuleman 27/11/2018
Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen Herman De Dijn 27/11/2018
Venetiaanse zangen. Opera in Venetië Willem Bruls 27/11/2018
Diary of powder and clay. With a text by Giorgio Agamben Andrea Fogli 19/11/2018
Adriaen Brouwer. Zo zijn leven, zo zijn werk Erik Meersschaert 08/11/2018
Zadkine aan Zee Filip Bool, Noëlle Chabert, Cathy Corbett e.a. 07/11/2018
Naar het gras Bernard Dewulf 07/11/2018
Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog. Van de eerste ruzie tot het laatste kanonschot Luc Panhuysen & René Van Stipriaan 07/11/2018
Gewoon daarom! Brigitte van Aken 07/11/2018
Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje Femke Deen 07/11/2018
Wereldgeschiedenis van Nederland Lex Heerma van Voss, e.a. 07/11/2018
Kinderen van de repressie. Hoe Vlaanderen worstelt met de bestraffing van de collaboratie Koen Aerts 07/11/2018
Ik weet niet goed tot wie ik spreek. De gedichten van De Eenzame Uitvaart Menno Wigman 07/11/2018
Lief en leed. Realisme en, fantasie in Nederlandse familiegroepen uit de zeventiende en achttiende eeuw Rudi Ekkart en Claire Van den Donk 07/11/2018
Heel de tijd Leo Pleysier 07/11/2018
12345678910...Laatste

De nieuwe morgen. Impressionisme, symbolisme en expressionisme in Vlaanderen

Piet Boyens
De nieuwe morgen. Impressionisme, symbolisme en expressionisme in Vlaanderen
Lannoo, 2018, 269 blz., EUR 45,00

In het sfeervolle Museum van Deinze en de Leiestreek –kortweg Mudel- loopt nog tot eind januari 2019 een prachtige overzichtstentoonstelling rond in grosso modo drie kunstbewegingen uit de 1ste helft van de 20ste eeuw in Vlaanderen.  Meer specifiek ligt de focus op het impressionisme, het symbolisme en het expressionisme. In het kader van deze tentoonstelling werd een al even schitterend boek uitgegeven met een overvloed aan kleurenillustraties. De Nederlandse auteur –kunsthistoricus en begenadigd publicist- verwijst met de titel van het boek “De nieuwe morgen” naar een belangrijk scharnierpunt –ca 1900- in de kunstgeschiedenis. Hij deelt met de lezer zijn vernieuwende inzichten inzake de hogergenoemde kunststromingen. Zo zet hij o.a. het onderschatte belang van het symbolisme op de Art Nouveau en zelfs op de abstracte kunst extra in de verf.  Bovendien wijst hij op de wisselwerking tussen de beeldende kunst enerzijds en de literatuur, muziek en design anderzijds. 
Impressionisme, symbolisme en expressionisme krijgen telkens een eigen inleiding, waarin een groot aantal tenoren van de beweging toegelicht worden –de meeste kort, de belangrijkste uitvoerig tot zeer uitvoerig-.  Zo wordt Emile Claus b.v., spiritueel, ideologisch en technisch middelpunt van de 2de Latemse groep, als zeer invloedrijk gekenschetst. Elk hoofdstuk eindigt met een lange reeks voetnoten en uiteraard met de catalogus van de tentoongestelde –twee- en driedimensionale- kunstwerken. De werken werden niet strikt chronologisch gerangschikt, maar worden wel gedetailleerd besproken en vergezeld van de nodige technische informatie: auteur met geboorte- en sterfdatum en –plaats, titel van het werk, jaartal, gebruikte techniek en naam van de collectie, waarin het bewaard wordt.
Helemaal achteraan maken de biografieën van de eerder vermelde kunstenaars, nog gevolgd door een uitgebreide bibliografie dit fraaie boek rijp voor verder wetenschappelijk onderzoek.
Misschien was een (beperkt) repertorium ook nog op zijn plaats geweest.

[Kristien Philippe - 27/11/2018]