Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper Els Moors 25/06/2020
Plantage Wildlust Tessa Leuwsha 25/06/2020
De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949 Peter Romijn 25/06/2020
De kunst van het nietsdoen. Vertaald uit het Japans door Jos Vos Kenkō 25/06/2020
Een wolf bij zijn oren pakken Sana Valiulina 25/06/2020
Het wendbare verleden. Nietzsche in postmoderne tijden Sybe Schaap 25/06/2020
Tekens van leven Frederik Willem Daem 25/06/2020
Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro & Guy Vanthemsche [red.] 25/06/2020
De bevrijding van West-Europa. Het einde van de Tweede Wereldoorlog Egbert van de Schootbrugge 25/06/2020
Godface Asha Karami 25/06/2020
Tere stengels Shari Van Goethem 25/06/2020
Door wilskracht zegevieren. Sport in de Tweede Wereldoorlog Jurryt van de Vooren 25/06/2020
Het tuinfeest Bettie Elias 25/06/2020
Prelude.Vertaald en toegelicht door Jan Kuijper; nawoord door Anneke Brassinga William Wordsworth 15/06/2020
Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn. Over de omgang met heilige zaken Martin Terpstra en Theo de Wit 15/06/2020
De dokter is uw kameraad niet. Uit het leven van Guust Van Mol Louis Van Dievel 15/06/2020
Val Toni Coppers 15/06/2020
De kapiteinsdochter. Vertaald door Hans Boland Alexandr Poesjkin 15/06/2020
De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan Mattijs Deraedt 15/06/2020
Zwarte jaren. Nederland in de Tweede Wereldoorlog Han van der Horst 15/06/2020
12345678910...Laatste

Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper

Els Moors
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper
Poëziecentrum, 2020, 226 blz., EUR 17,00

"Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper" is de verzameling van alle gedichten die Els Moors (1976) schreef in opdracht van het meertalige project Dichter des Vaderlands. Els Moors was ‘dichter des vaderlands’ in 2018-2019, in navolging van Charles Ducal en Laurence Veille. Na ‘Eerste woorden’, valt de bundel valt uiteen in twee delen. In ‘Eerste woorden/De eerste woorden van Els Moors als Dichter des Vaderlands’ licht de dichter haar aanvaarding van de opdracht en ook haar poëtica toe, waarbij zij o.a. terug valt op de filosoof Alain Badiou en zijn publicatie ‘Que pense le poème?’ : ‘dichters gemankeerde filosofen moeten blijven’ (p.26).  
Het eerste grote deel van de bundel zijn de gedichten ‘Dichter des Vaderlands’. Twaalf gedichten, aangeduid met Romeinse cijfers, waarvan I en V een cyclus van meerdere gedichten.  I omvat 8 gedichten ‘Naar aanleiding van “De Ronde van België” (samen met Laurence Veille ondernomen), V 6 gedichten. In de gedichten zijn de natuur en de kosmos belangrijke motieven die de thema’s tijdigheid en eeuwigheid aan elkaar verbinden. De dood wordt aangesproken in   “Dichter des Vaderlands VI”: ‘dood jij bent mooier/dan het meisje van barnsteen/dat hier uit de schaduw treedt/zij vangt het licht//met haar gezicht maar/jouw glimlach dood/ligt als een dove melodie/te wachten en te waken//op alle gezichten die ik zie/en ik verbaas me telkens weer/hoe jij iedereen zult raken/met jouw stalen wet//door het dichtste duister vreet/hoe elke ijle niet gehoorde kreet/jouw zeis verraadt//hoe onder jouw toegewijde blik/en aan jouw bleke zijde//niemand ooit nog slapen gaat (p.118). De gedichten zijn in de drie landstalen opgenomen en enkele ook in het Arabisch en het Afrikaans. De toelichting  in een aansluitend ‘Addendum’ stelt de lezer in staat de gedichten te situeren en beter te begrijpen.
In een tweede deel ‘Zeven laatste woorden va Christus’ zijn gedichten opgenomen van Els Moors en Laurence Veille rond dit thema. De (7) Nederlandtalige gedichten zijn in ook in Franse vertaling opgenomen en vice versa, de (8) gedichten van Laurence Veille in Nederlandse vertaling.  
Knalpatronen, Pyrotechnies, Knallkörper is een lijvige bundel geworden, waar de diverse ‘taalgemeenschappen’ elkaar vinden, of zoals de  Els Moors stelt in het Addendum bij XII ‘Vluchteling’: “De poëzie zal het eeuwige, dat in elk van ons op woorden wacht, verwelkomen en waar ook ter wereld, in welke taal dan ook, laten thuiskomen”. (p.177)

[Stefaan Pennynck - 25/06/2020]