Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Schubert, de biografie Yves Knockaert 07/05/2019
Carel Visser: Genesis Carel Blotkamp 07/05/2019
Carel Visser grafiek Joost Bergman 07/05/2019
Churchill. De biografie Andrew Roberts 07/05/2019
Beulen van Breendonk. Schuld en boete. Verhalen uit WOII Mark van den Wijngaert 07/05/2019
Erich Wichman. Ironische kunst,tragisch leven Frans van Burkom 07/05/2019
Hemelse mevrouw Frederike. Biografie van F. Harmsen van Beek [1927-2009] Maaike Meijer 07/05/2019
Het tijdperk van de tovenaars. Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929 Wolfram Eilenberger 07/05/2019
De l’expertise artistique à la vulgarisation au sciècle des Lumières. Jean-Baptiste Descamps (1715-1791) et la peinture flamande, hollandaise et allem Gaëtane Maës 07/05/2019
De boekhandel van de wereld. Drukkers, boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen 25/04/2019
1942. Het jaar van de stilte Herman van Goethem 25/04/2019
Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-1810 René van Weeren en Tine De Moor 25/04/2019
European Old Master Drawings from the Bruges Print Room Virginie D’Haene (red.) 25/04/2019
Museum De Lakenhal. Gebouw. Geschiedenis. Collectie Meta Knol, Aukje Vergeest en Jori Zijlmans (red.) 25/04/2019
Het grote Nederlandse kunst boek Din Pieters 25/04/2019
De schaduw van Caesar Jelle Dehaen 25/04/2019
Vindeling Vonne van der Meer 25/04/2019
Morgenster Dirk Van Boxem 25/04/2019
Een iets beschuttere plek misschien. Journaal 2017 Cyrille Offermans 25/04/2019
Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Brieven 1927-1938 Joseph Roth & Stefan Zweig 25/04/2019
12345678910...Laatste

Schubert, de biografie

Yves Knockaert
Schubert, de biografie
Uitgeverij Polis, 2019, 352 blz., EUR 32,50

Vier jaar geleden verscheen bij dezelfde uitgever van de hand van dezelfde auteur Wolfgang Amadé, een biografie. Nu is er dus Schubert, de biografie. Een op het eerste gezicht zowel kleine als fundamentele nuance maar bij nader toezien blijkt het musicoloog Yves Knockaert in beide gevallen te doen te zijn om hetzelfde : zo veel mogelijk van wat niet op basis van concrete historische informatie kan worden bevestigd, schrappen uit biografieën die mettertijd bol zijn gaan staan van gissingen, veronderstellingen, interpretaties, vermoedens en zelfs moedwillige leugens. In het geval van Wolfgang Amadé leidde dat tot een biografie, want uitsluitend gebaseerd op de briefwisseling van Mozart en dus vanuit een in zekere zin ‘eenzijdige’ invalshoek; de biografie van Schubert daarentegen is gebaseerd op veel meer dan enkel de briefwisseling van de componist omdat die eenvoudigweg in omvang veel beperkter is dan die van Mozart.
Het levensverhaal van Schubert is in het verleden uitgegroeid – beter : verworden – tot hét stereotiepe, geromantiseerde verhaal van de arme toondichter die op een tochtig zolderkamertje huist, eenzaam is, nauwelijks geld heeft om van te eten en zich te verwarmen in de winter, altijd hongerend naar muziek (wat wel degelijk klopt!) maar miskend door alles en iedereen, behalve door veel vrouwelijk schoon met wie hij korte, passionele avontuurtjes heeft die telkens weer op een sisser aflopen want de kunstenaar is onhandelbaar, wereldvreemd , egotripper bij uitstek … en ga zo maar door … een archetypisch verhaal vol clichés en banalitieten, voor een niet onaanzienlijk deel ontsproten aan de fantasie van de makers die gretig inspelen op de wensen van het publiek.
Yves Knockaert stelt dit beeld zeer grondig bij. Grotendeels doet hij dat aan de hand van de in de voetnoten in groten getale aangehaalde DsL : Schubert. Die Dokumente seines Lebens van Otto Erich Deutsch waarin alle primaire materiaal is bijeengebracht. Vele fabels worden op die manier naar de prullenbak verwezen of toch op zijn minst fundamenteel in vraag gesteld en/of genuanceerd. Omdat de echte Schubert te vinden is in zijn muziek bevat dit boek ook een schat aan verhelderende werkbesprekingen.
Voor de liefhebber van romantische verhalen is dat misschien allemaal niet zo prettig maar de waarheid heeft ook haar rechten en de waarheid is dat over het leven van Schubert en het creatieproces van heel wat van zijn werken eindeloos veel vragen rijzen die tot op vandaag onbeantwoord blijven. Die in Schuberts levensverhaal ontstane hiaten niet speculatief invullen is een kwestie van intellectuele eerlijkheid, en intellectuele eerlijkheid is veel belangrijker dan een tot de verbeelding en emoties sprekend maar niet helemaal correct verhaal. Dat is de verdienste van Knockaerts verhaal : hoezeer ook doorspekt met vraagtekens, het is veel waarachtiger en eerlijker dan wat het gros van de Schubert-literatuur te bieden heeft.

[Jaak Van Holen - 07/05/2019]