Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken & inspiratiebronnen Lara Voerman & Iwan Baan (beeldessay) 08/01/2020
Xenomorf Jens Meijen 08/01/2020
1349. Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde Joren Vermeersch 08/01/2020
Falend licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won maar de vrede verloor Ivan Krastev en Stephen Holmes 08/01/2020
Rebussen, van duivels tot Bosch Jos Koldeweij 08/01/2020
De uil in de grot. Gesprekken met beelden, kunstenaars en schrijvers Barbara Baert 08/01/2020
Waarom Chopin de regen niet wilde horen / De vlucht van de nachtegaal Marlies De Munck 08/01/2020
De geschiedenis van de slavernij van Mesopotamië tot moderne slavenhandel Dick Harrison 08/01/2020
List en leed Arie Storm 08/01/2020
De schilders langs de IJssel Linda Barendse 08/01/2020
Het diner. Vertaald en toegelicht door Christiaan Caspers Xenophon 08/01/2020
De ochtend valt Manon Uphoff 08/01/2020
Het kasteel van Rumbeke. Een oud verhaal – een nieuwe toekomst Michel Nuyttens (red.) 08/01/2020
Victor Horta & Huis Frison Brussel Nupur Tron 08/01/2020
Kerst in Essen Roelof Smit 08/01/2020
Bruegel in zwart en wit. Het complete grafische werk Joris van Grieken, Jan Van der Stock, Maarten Bassens, Lieve Watteeuw e.a. 08/01/2020
Herinneringen aan Socrates. Vert., inl. en aantekeningen door Cornelis Verhoeven Xenophon 08/01/2020
Onder de korenmaat Maarten ’t Hart 08/01/2020
Nunspeet. Schildersdorp Margot Jongedijk en Lies van de Beek 08/01/2020
Farao van de vliet Kader Abdolah 08/01/2020
12345678910...Laatste

Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken & inspiratiebronnen

Lara Voerman & Iwan Baan (beeldessay)
Wonderlijkheden. Willem Marinus Dudok. Netwerken & inspiratiebronnen
Verloren, 2019, 151 blz., EUR 19,95

De loopbaan van WM Dudok (1884-1974) start in 1905 als militair, als ingenieur bij de Genie. In 1915 solliciteert hij zowel voor een job in Amsterdam als in Hilversum. Zijn voorkeur gaat naar de landelijke gemeente in het Gooik, als directeur Gemeentewerken met drie toekomstige projecten: het uitbreidingsplan herzien, meer arbeiderswoningen bouwen en het realiseren van een stadhuis. Dit dorp groeide van 1890 tot 1915 van twaalf naar vijfendertig duizend inwoners. Tien jaar later stond de teller op 44.000 personen. Voerman stelt in ’de magie van Hilversum’ dat ‘het ambitieuze dorp Hilversum klaar was voor Dudok, de ambitieuze ontwerper Dudok was klaar voor Hilversum’. Dudok werd een dirigent om deze expansie- en bouwdrift te kanaliseren. Hij begreep wat de kracht was van het natuurschoon dat rondom deze gemeente aanwezig was en dat het uitgangspunt was van zijn visie op Hilversum. 
Hij kreeg naam en faam, en Hilversum werd bezocht door vakgenoten uit geheel Europa. Een verering van Dudok die ‘bijna religieuze proporties aannam’ stelt Voerman, Hilversum werd een bedevaartsoord voor architecten en stedenbouwkundigen. Men bezocht de nieuwe scholen, en vanaf 1932 het nieuwe Raadhuis. Het ontwerp van het Raadhuis werd reeds in 1924 uitvoerig gepubliceerd en kreeg toen reeds een Europese belangstelling. De bouw start pas in 1929 en werd eind 1931 in gebruik genomen. 
Hilversum werd omschreven als het ‘mekka der tuinstadbouwers’. Zijn devies was ‘wonen nabij de natuur, niet in de natuur’. Dudok introduceerde de ‘begrensde stad’ waarbij het omringend landschap cruciaal is. Een innovatieve omgang met lintbebouwing, een microbe waaraan Vlaanderen kapot is gegaan, werd door Dudok geïntroduceerd. Stedenbouw was ruimtekunst met respect voor natuur en schoonheid. Voerman gaat in op de positie van Dudok ten aanzien van de avant-garde. Hij wees een dogmatisch modernisme van de hand als te ‘oppervlakkige gelijkheid’, de avant-garde beschouwde hem als te romantisch. Zeker wanneer Dudok een school een rieten dak gaf werd hij gediskwalificeerd als retro. Er zijn invloeden van F.L. Wright en De Stijl aanwijsbaar. Voerman verwijst naar het kubisme, terwijl deze richting het uit elkaar rafelen voorstond. Dudok toont ons wat een compositie met baksteenvolume kan opleveren. Geen verafgoding van transparantie, geen massaal gebruik van glas maar van bakstenen. Volumes is baksteen bij elkaar brengen met asymmetrische en dus dynamische compositie. 
Ook buiten Hilversum was Dudok actief. Een meesterwerk was ‘De Bijenkorf’ in Rotterdam, gebouwd in 1930 en bijna compleet verwoest in 1940. Vooral na 1945 kreeg hij grote bouwopdrachten. In de verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op de faam die hij opbouwde met zijn oeuvre, zijn buitenlandse projecten van Parijs tot in Calcutta. Terecht gaat veel aandacht naar zijn vele stedenbouwkundige projecten voor verschillende Nederlandse steden. 
Iwan Baan is een begrip in de hedendaagse architectuurfotografie. Bouwwerken over de gehele wereld bezocht en fotografeerde hij met een passie om de geest van de creatie te benaderen. Baan is geboren in Hilversum en dit is zeker medebepalend geweest voor zijn beroepskeuze en zijn kijk op de gebouwde wereld. Om het landschappelijk aspect te kunnen benaderen koos hij om een aantal Dudok gebouwen vanuit de lucht te fotograferen. Spijtig van het vierkant formaat van de publicatie waardoor veel schitterende foto’s op twee pagina’s terechtkomen met een vervelende tussenspleet.
Het is een interessante publicatie om Hilversum ter plaatse te ontdekken en de grote betekenis van deze man juist te kunnen plaatsen. Hilversum is zeker een reis waard.

[Marc Dubois - 08/01/2020]