Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Elektra (vert. Saskia Peterzon-Kotte) Jennifer Saint 04/10/2022
Nazimiljardairs: de donkere geschiedenis van de rijkste families van Duitsland David de Jong 04/10/2022
Dunkelblum zwijgt (vert. Annemarie Vlaming) Eva Menasse 04/10/2022
Strategie en tactiek: de geschiedenis van de krijgskunst Luc de Vos (in samenwerking met Peter Verlinden) 04/10/2022
Herinneringen aan het levenloze Michiel Cox 04/10/2022
De gebeurtenis Peter Terrin 04/10/2022
Hildeke Lieve Joris 04/10/2022
Jaargetijden Bernard Dewulf 04/10/2022
Vrijheid, Vetes, Vagevuur. De middeleeuwen in het Noorden Diana Spiekhout (sam.) 04/10/2022
De vrouw die Friesland redde. Albertine Agnes en het Rampjaar 1672 Sunny Jansen 04/10/2022
Creatief ondernemerschap in de 18de eeuw. De opmars van een linnenhandelaar Annik Adriaenssens 04/10/2022
De Margraten Boys: hoe een dorp weigerde de Amerikaanse bevrijders te vergeten Peter Schrijvers 04/10/2022
Libretto. Lied- en muziekdoosgedichten Peter Holvoet-Hanssen 04/10/2022
Het verhaal van Rusland: mythe en macht van Vladimir de Grote tot Vladimir Poetin Orlando Figes 04/10/2022
De antiterroristen. De Europese strijd tegen het anarchisme 1890-1914 Wouter Klem 20/09/2022
1672. Het rampjaar van de Republiek Arnout van Cruyningen 20/09/2022
Maria Sibylla Merian. Changing the Nature of Art and Science Bert van de Roemer, Florence Pieters, Hans Mulder, Kay Etheridge en Marieke van Delft (red.) 20/09/2022
De schone slaapsters. Roman. Vert. en nawoord Cornelis Ouwehand Yasunari Kawabata 20/09/2022
De reis van de Spanjaarden naar de Molukken. Verslag van een ooggetuige, Vert. Théo Buckinx Antonio Pigafetta 20/09/2022
Wat stilte wil Arthur Japin 20/09/2022
12345678910...Laatste

Elektra (vert. Saskia Peterzon-Kotte)

Jennifer Saint
Elektra (vert. Saskia Peterzon-Kotte)
Orlando, 2022, 162 blz., EUR 18,99

Schrijfsters die aan vrouwen uit de Griekse mythologie een stem geven: het blijkt een concept te zijn dat goed aanslaat bij het grote publiek. Vaak vormt de Trojaanse verhalencyclus daarbij de bron van inspiratie. Margaret Atwood vertolkte de thuiskomst van Odysseus door de ogen van zijn vrouw Penelope (2005), terwijl Madeline Miller zich inleefde in de tovenares Circe (2018) uit de Odyssee. Pat Barker hervertelde de hele Ilias vanuit vrouwelijk perspectief in De stilte van de vrouwen (2019) en De vrouwen van Troje (2021), en Nathalie Haynes deed hetzelfde in A Thousand Ships (2019). Ook Jennifer Saint, docente klassieke talen in Londen, kunnen we aan dit rijtje toevoegen. In haar debuutroman stond de mythe van Ariadne centraal, maar haar nieuwe roman Elektra speelt zich ook af tijdens (en voor en na) de Trojaanse oorlog. 
Elektra is slechts een van de drie vrouwen die in het boek van Saint haar verhaal mag doen. Het boek bestaat uit een opeenvolging van kleine hoofdstukken waarbij ook Klytaimnestra en Kassandra vanuit ik-perspectief hun versie van de feiten geven. Saints verteltechniek is doorzichtig, maar geslaagd: door de geschiedenis afwisselend door de ogen van een dochter en haar moeder aan Griekse zijde weer te geven, en vanuit het standpunt van een Trojaanse koningsdochter, krijgen we een mooie samensmelting van de verhaallijnen. Het boek is chronologisch opgebouwd: Saint begint bij het huwelijk van Helena en Klytaimnestra met de twee broers uit het geslacht van Atreus, Menelaos en Agamemnon, en eindigt met de moedermoord door Orestes en Elektra. Belangrijke flashbacks smokkelt Saint nogal artificieel het verhaal binnen: zo vraagt Klytaimnestra in het geniep een slavin van Agamemnon uit om de vloek die op het huis van Atreus rust te weten te komen.  
Saint heeft een zeer beeldrijke, soms nogal pathetische schrijfstijl. Ze slaagt er wel mooi in de vrouwen een gezicht te geven. De beschreven gebeurtenissen komen overeen met wat je in de epen van Homeros en de Griekse tragedies leest, maar voor de uitgebreide karakterisering laat ze haar fantasie de vrije loop. Ze geeft de vrouwen een vrij grote rol van betekenis, maar dat willen we na eeuwen van mannelijk overwicht graag door de vingers zien. De rol van de goden is vaak een euvel in dit soort boeken. Bij Saint zijn de Griekse goden niet alomtegenwoordig, maar als ze optreden doen ze dat wel antropomorf, zoals wanneer Apollo Kassandra probeert te verkrachten. 
Het boek heeft niet de kracht van de Griekse tragedies waarop Saint haar verhaal baseert, maar leest vlot weg en verdient zeker zijn plaats tussen de vele hervertellingen. 

[Katrien Vanacker - 04/10/2022]