Hieronder vindt u de jongste recensies. Selecteer een genre, vervolgens selecteer de recensie die u wenst u te bekijken en klik tenslotte op 'Lees recensie'.

Zoeken  Genre 

 TitelAuteurDatum
Zonder titel #1 Gaea Schoeters 20/03/2019
Leonardo in Detail Stefano Zuffi 20/03/2019
Ovidius – het verhaal van een dichter Michiel Verweij 20/03/2019
Alle Goden. Theogonie. Vertaald en toegelicht door Ronald Blankenborg Hesiodos 20/03/2019
Rembrandt. Biografie van een rebel Jonathan Bikker 20/03/2019
Pronck en Prael. Sits in Holland Winnifred de Vos 14/03/2019
Kunst in de Zebrastraat Marianne Thys (eindred.NL), Robert Fulton (eindred.EN), Françoise Osteaux (eindred.FR) 14/03/2019
Rembrandt’s social network. Familie, vrienden en relaties Epco Runia en David de Wit, red. 14/03/2019
De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen Bart Van Loo 14/03/2019
De klank van de stad. Een cultuurgeschiedenis van Venetië Eric Min & Gerrit Valckenaers 14/03/2019
Léon Spilliaert from the Depths of the Soul Anne Adriaens-Pannier 14/03/2019
Leonardo Literair, gekozen, vertaald en toegelicht door Patrick Lateur Leonardo da Vinci 14/03/2019
Straks komt het K. Schippers 14/03/2019
Rembrandt en het Mauritshuis Charlotte Rulkens 14/03/2019
Chihuly Andreas Blühm, Ann-Sophie Lehmann, Suzanne Rus 14/03/2019
Wij zijn de Bickers! Simone van der Vlugt 14/03/2019
Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding van de Koningen Matthijs Ilsink, Jos Koldeweij en Ron Spronk 14/03/2019
Adam Wanda Reisel 14/03/2019
Vredestichters. De verdragen van Versailles en Parijs, 1919 Margaret MacMillan 14/03/2019
Ondankbaar België. De Duitse repressie in de Tweede Wereldoorlog Dimitri Roden 14/03/2019
12345678910...Laatste

Zonder titel #1

Gaea Schoeters
Zonder titel #1
Querido, 2018, 251 blz., EUR 18,99

Op het eerste gezicht lijkt Zonder titel#1 een zoveelste roman over een midlife crisis: Paul,  een gerenommeerd toneelregisseur, krijgt van zijn cardioloog te horen dat hij in het slechtste geval nog één jaar te leven heeft en besluit dan maar alle bruggen op te blazen en terug te keren naar de geliefde die hij vijftien jaar geleden heeft laten staan. Onder deze flinterdunne verhaallaag gaat een diepere beschouwing schuil over het kunstenaarschap. Zelden heb ik tijdens de lectuur van een roman zovele passages aangestipt waarin ideeën over kunst en de manier waarop die een plaats zoekt in de huidige samenleving aan bod komen. Het motto dat aan de roman voorafgaat en ontleend is aan Notker de Stotteraar, de  vroegmiddeleeuwse auteur en componist, legt wel de link met de idee van het naderende levenseinde: ‘Media vita in morte sumus’. Paul mag zich door de lovende kritieken van onder meer zijn geliefde Agnes – vandaar op bepaalde momenten zijn twijfel: meende zij echt wat ze heeft geschreven Achilles’-bewerking voor het toneel? – rekenen tot de fine fleur binnen het regisseurswereldje. Eens hij besloten heeft alles en iedereen de rug toe te keren daagt bij hem het besef dat hij zijn artistieke vrijheid heeft kwijtgespeeld: ‘hij was geen rebel meer die zich afzette tegen het establishment en tegen de wereld sprak, maar een toonaangevend kunstenaar.  Een intellectueel, die moeilijke kunst maakt voor een klein nichepubliek. Geïnstitutionaliseerd verzet. Zonder dat hij het had beseft, hadden ze hem op een zijspoor gezet. Maatschappelijk uitgerangeerd. Want wie salonfähig is, is de facto monddood.’ (p. 141)  Het originele van de Schoeters-roman zit hem dan in de eerste plaats in het gegeven dat Pauls retrograde naar zijn vroegere geliefde Laura gekaderd wordt in de reis die ze ooit eerder samen maakten in het spoor van Caravaggio en nu weer willen overdoen.  Voor ieder deel in de roman kiest Schoeters fungeert de naam van een Carvaggio-werk als titel. Liefde voor de kunst gaat voor Paul en Laura samen met een jachtige vorm van lichamelijke vervoering. De tijd teruggehaald, vanuit het besef – zeker van de kant van Paul – dat het einde in zicht komt. Effenaf intrigerend zijn de parallellen die Gaea Schoeters blootlegt tussen leven en carrière van Caravaggio aan de ene, Paul aan de andere kant. En dat Schoeters, tegen alle trends van het moment in, kiest voor een breed uitdijende stijl met bedacht uitgewerkte zinnen, lijkt me een bijkomende troef voor deze roman. Ergens noteert zij: ‘Vrolijk buitelen de associaties over elkaar heen, sommige glashelder, andere net buiten zijn bereik, onscherp, ongrijpbaar, misschien overbodig, misschien net cruciaal.’ (p. 102)  Maar dan blijkt toch ook weer hoe strak zij haar verhaallijn in de hand houdt, onder meer door de functionele herhaling van zinnen of scènes, of door aansprekende omkeringen via chiasmes (‘Er is tijd omdat er geen doel is. Er is geen doel, omdat er tijd is’ –p.75; of nog: ‘Alles is pose. Pose is alles’ –p. 110). En dat zij de lezer ook af en toe een adempauze gunt – ik denk hier aan de scène waarin wordt beschreven hoe Paul en Laura in een afgelegen garage terechtkomen om er hun wagentje te laten herstellen – maakt dat het geheel ook echt blijft aanspreken tot het verrassende slot toe. 

[Jooris van Hulle - 20/03/2019]